Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Posiedzenie Prezydium ZG ZNP z udzia­łem pre­ze­sów okrę­gów ZNP

2–3 listo­pada 2015 r.

ZNP wnio­skuje o spo­tka­nie ws. gim­na­zjów

Prezes ZNP wysto­so­wał list do Pani Poseł Elżbiety Witek, rzecz­niczki pra­so­wej PiS z prośbą o spo­tka­nie w celu omó­wie­nia kwe­stii zwią­za­nych z pla­nami likwi­da­cji gim­na­zjów.

ZNP wnio­skuje o spo­tka­nie ws. gim­na­zjów

Prezes ZNP wysto­so­wał list do Pani Poseł Elżbiety Witek, rzecz­niczki pra­so­wej PiS z prośbą o spo­tka­nie w celu omó­wie­nia kwe­stii zwią­za­nych z pla­nami likwi­da­cji gim­na­zjów.

Wiadomości TVP1 o gim­na­zjach

Szkoła po wybo­rach

Polecamy naj­now­szy „Głos Nauczycielski” nr 44!
Strona 50 z 286« Pierwsza...102030...4849505152...607080...Ostatnia »