Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Podpisy za utrzy­ma­niem gim­na­zjów

Zapraszamy na kon­fe­ren­cję pra­sową pre­zesa ZNP Sławomira Broniarza we wto­rek, 19 stycz­nia br. o godz. 10.30 w war­szaw­skiej sie­dzi­bie ZNP przy ul. Smulikowskiego 6/8, I pię­tro.

Prezes ZNP w TVN24

W sobotę, 16 stycz­nia pre­zes ZNP Sławomir Broniarz będzie gościem pro­gramu „Wstajesz i week­end” TVN24 o godz. 8.35. Polecamy!

Polecamy Głos Nauczycielski nr 2/2016

Temat z okładki: Godziny kar­ciane znikną? Niekoniecznie…

Polecamy Głos Nauczycielski nr 2/2016

Temat z okładki: Godziny kar­ciane znikną? Niekoniecznie…

Upoważnienie wysta­wione przez OPZZ

dla zarzą­dów oddzia­łów ZNP do opi­nio­wa­nia zało­żeń i pro­jek­tów aktów praw­nych wyda­wa­nych przez organy gmin — na rok 2016
Strona 50 z 297« Pierwsza...102030...4849505152...607080...Ostatnia »