14 października 2011 r. - Dzień Edukacji Narodowej »

41. KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW ZNP

Rzecznik Praw Obywatelskich inter­we­niuje w spra­wie asy­stenta nauczyciela

Rzecznik Praw Obywatelskich inter­we­niuje w spra­wie asy­stenta nauczyciela

Msza Święta z oka­zji 75 — rocz­nicy powsta­nia TON

                           

 

 

 

Człowiek nie umiera,
a odcho­dzi w świat nie­znany.

Umiera tylko czło­wiek zapomniany.

 

 

                                               Szanowna Koleżanka, Kolega
                                      Prezesi Oddziałów ZNP
                         Członkowie ZNP

 

Zarząd Okręgu Lubuskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zielonej Górze,
z oka­zji 75 rocz­nicy powsta­nia TON –u,
uprzej­mie infor­muje i ser­decz­nie zapra­sza
na Mszę Św. w inten­cji
Nauczycieli Tajnego Nauczania, Pracowników Oświaty, Nauczycieli, Nestorów i Pionierów
z woje­wódz­twa lubu­skiego, 
która odbę­dzie się
dnia 15 listo­pada 2014r.  (sobota), o godz. 18:30 w Kościele Św. Józefa
w Zielonej Górze ul. Prosta 47

 

 

                                                                                                                  Bożena Mania

                                                                                                 Prezes Okręgu Lubuskiego ZNP

 

 

Nowe wła­dze Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela

Strona 50 z 220« Pierwsza...102030...4849505152...607080...Ostatnia »