Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Oświadczenie firmy sprzą­ta­ją­cej

Otrzymaliśmy pisemne oświad­cze­nie firmy sprzą­ta­ją­cej, która usu­nęła kopiec z ulicy Wiejskiej potwier­dza­jące, że na kopcu nie było flag.

Konferencja pra­sowa ZNP

Po mani­fe­sta­cji „NIE dla cha­osu w szkole”: To ten trans­pa­rent!

Zaproszenie na kon­fe­ren­cję pra­sową ZNP

Zapraszamy na kon­fe­ren­cję pra­sową pre­zesa ZNP Sławomira Broniarza we wto­rek, 22 listo­pada o godz. 11.00.

Nauczyciele nie rzu­cili pol­skiej flagi na kopiec kredy

Takie są fakty. Koniec, kropka — pisze Justyna Suchecka z „Gazety Wyborczej” na por­talu Wyborcza.pl

Oświadczenie ZNP

ZNP sta­now­czo demen­tuje donie­sie­nia, że na kopcu z kredy, usy­pa­nym na zakoń­cze­nie mani­fe­sta­cji 19 listo­pada br. w Warszawie, została umiesz­czona lub pozo­sta­wiona flaga pań­stwowa Rzeczypospolitej Polskiej.
Strona 50 z 341« Pierwsza...102030...4849505152...607080...Ostatnia »