Sala Pamięci

NON OMNIS MORIAR
Horacy
L.Wysocki
Leszek Wysocki
Prezes Okręgu Zielonogórskiego w latach 1990 – 1998.
Prezes Oddziału ZNP w Sulechowie w latach 1983- 1998.
L.Fechner
Lechosław Fechner
Przewodniczący Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów w latach 1998- 2010.
A.Walicki
Andrzej Walicki
Prezes Oddziału ZNP w Skwierzynie w latach 1996-2010.
M.Cechowicz- Wytrych
Maria Cechowicz-Wytrych
Prezes Oddziału ZNP w Krośnie Odrzańskim w latach 1998- 2018.
J.Trochanowski
Jan Trochanowski
Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej w latach 2002- 2010.
W.Olszewski
Wiesław Olszewski
Prezes Oddziału ZNP w Żaganiu 1990- 1998.

logo_men logo_gn logo_opzz logo_lko