Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

14 grud­nia Sejm przy­jął reformę edu­ka­cji. 19 grud­nia PIKIETA!

Prawo i Sprawiedliwość — we wła­ści­wym dla sie­bie stylu – w nocy 14 grud­nia, wyłą­cza­jąc mikro­fony, prze­py­cha­jąc na siłę i nie odpo­wia­da­jąc na pyta­nia, wygrało gło­so­wa­nie i uchwa­liło nowe prawo oświa­towe. Apelujemy: Panie Prezydencie! Nie pod­pi­suj złej zmiany dla pol­skiej edu­ka­cji!

Kartki do posłów i posła­nek

Nie gło­suj­cie nad złą zmianą dla pol­skiej edu­ka­cji. Wysyłajmy kartki z takimi życze­niami. W Sejmie trwają finalne prace nad nowym pra­wem oświa­to­wym.

Petycja w obro­nie pol­skiej szkoły. PODPISZ TERAZ!

Prosimy wszyst­kich, któ­rzy jesz­cze tego nie zro­bili o pod­pi­sa­nie pety­cji w obro­nie pol­skiej szkoły.

Petycja w obro­nie pol­skiej szkoły

Prosimy wszyst­kich, któ­rzy jesz­cze tego nie zro­bili o pod­pi­sa­nie pety­cji w obro­nie pol­skiej szkoły.

Poprawki ZNP do ustaw oświa­to­wych

9 grud­nia połą­czone Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zakoń­czyły pro­ce­do­wa­nie pro­jek­tów ustaw oświa­to­wych. Odrzucono poprawki ZNP.
Strona 40 z 338« Pierwsza...102030...3839404142...506070...Ostatnia »