Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

62 proc. bada­nych za refe­ren­dum!

62 proc. bada­nych uważa, że w spra­wie reformy edu­ka­cji powinno się odbyć gło­so­wa­nie w ogól­no­pol­skim refe­ren­dum — wynika z son­dażu CBOS. Kto zigno­ruje nie­mal milion oby­wa­teli? – pyta pre­zes ZNP i mówi o apelu do Prezydenta RP.

Apel do Marszałka Sejmu

Apel o skie­ro­wa­nie refe­ren­dum szkol­nego na naj­bliż­sze posie­dze­nie Sejmu 24 — 26 maja br.

WIDEO: Pani pre­mier, obie­cała Pani!

Clip zre­ali­zo­wany dzięki par­tii Razem: „Pani pre­mier, obie­cała Pani!”.

Pani pre­mier, obie­cała Pani!

Clip zre­ali­zo­wany dzięki par­tii Razem: „Pani pre­mier, obie­cała Pani!”.

Raport: Szkolne Talenty Europy

Publikujemy raport fun­da­cji Evidence Institute i ZNP: „Szkolne talenty Europy u progu zmian. Polscy ucznio­wie w naj­now­szych bada­niach mię­dzy­na­ro­do­wych”.
Strona 40 z 363« Pierwsza...102030...3839404142...506070...Ostatnia »