14 października 2011 r. - Dzień Edukacji Narodowej »

Nagroda jubi­le­uszowa nie dla wszyst­kich nauczy­cieli prze­cho­dzą­cych na świad­cze­nie kompensacyjne

Wniosek ZNP do MEN ws. Programu na rzecz wyko­rzy­sta­nia poten­cjału nauczycieli

18 czerwca br. prezes ZNP Sławomir Broniarz wystąpił do minister edukacji Joanny Kluzik-Rostkowskiej z wnioskiem o powołanie ogólnopolskiego rządowego Programu na rzecz wykorzystania potencjału nauczycieli zagrożonych utratą zatrudnienia (również w pełnym wymiarze czasu pracy).

Posiedzenie Zarządu Głównego ZNP

24 czerwca 2014 r.

Posiedzenie Zarządu Głównego ZNP

24 czerwca 2014 r.

List pre­zesa ZNP z oka­zji zakoń­cze­nia roku szkol­nego 2013/2014

Strona 15 z 158« Pierwsza...10...1314151617...203040...Ostatnia »