Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Strajk szkolny — zapra­szamy na kon­fe­ren­cję pra­sową

W pią­tek (31.03)

Strajk szkolny — zapra­szamy na kon­fe­ren­cje pra­sowe

W czwar­tek (30.03) i pią­tek (31.03)

FILM

Rodzice, strajk trwa jeden dzień, wal­czymy o szkołę!

List Prezesa ZNP do Rodziców

Wiemy, że zamknię­cie szkół i przed­szkoli w dniu strajku może skom­pli­ko­wać Wam życie rodzinne i zawo­dowe. W imie­niu straj­ku­ją­cych nauczy­cieli i pra­cow­ni­ków oświaty pro­szę o zro­zu­mie­nie naszej decy­zji. Wspierajcie nas 31 marca!

STRAJK KROK PO KROKU

Strajk polega na zbio­ro­wym powstrzy­ma­niu się pra­cow­ni­ków oświaty od wyko­ny­wa­nia pracy. Strajkujący nie wyko­nują żad­nych obo­wiąz­ków wyni­ka­ją­cych ze sto­sunku pracy!
Strona 15 z 331« Pierwsza...10...1314151617...203040...Ostatnia »