Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Konferencja pra­sowa w Katowicach

Śląsk żąda refe­ren­dum – zapro­sze­nie na kon­fe­ren­cję pra­sową 28 kwiet­nia br. godz. 10.30.

Rzeczniczka PiS mówi nie­prawdę

Rzecznik PiS Beata Mazurek, uni­ka­jąc odpo­wie­dzi na nie­wy­godne pyta­nie o prze­pro­wa­dze­nie refe­ren­dum, mówi nie­prawdę o ZNP.

1 MAJA

1 maja to Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. W Warszawie tra­dy­cyj­nie spo­tkamy się przed sie­dzibą OPZZ. Zapraszamy do udziału w mani­fe­sta­cji.

Sondaż dla Faktów TVN i TVN24

Większość Polaków odrzu­ci­łaby reformę edu­ka­cji w refe­ren­dum.

Rusza licze­nie pod­pi­sów pod wnio­skiem ws. refe­ren­dum

25 kwiet­nia 2017 r. roz­pocz­nie się licze­nie pod­pi­sów pod oby­wa­tel­skim wnio­skiem o prze­pro­wa­dze­nie refe­ren­dum ws. reformy edu­ka­cji.
Strona 15 z 337« Pierwsza...10...1314151617...203040...Ostatnia »