Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Prezes ZNP w TVP Info

Sprostowanie do mate­riału „Szczęśliwego nowego roku”

„Wiadomości”, TVP1, 1.09.2011

Prezes ZNP w TVP Info

Zaproszenie

Prezes ZNP: róż­nica pomię­dzy śred­nim a mini­mal­nym wyna­gro­dze­niem wynika ze skom­pli­ko­wa­nego sys­temu

Jedynka Polskie Radio

Wykorzystanie sub­wen­cji oświa­to­wej w 2010 r.

Strona 452 z 452« Pierwsza...102030...448449450451452