Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Rzeczpospolita” o przed­wy­bor­czej deba­cie edu­ka­cyj­nej ZNP

Debata edu­ka­cyjna przed wybo­rami 9 paź­dzier­nika

Platforma Obywatelska pod­pi­sała „Porozumienie…”

Przedstawiciele PSL pod­pi­sali „Porozumienie…”

Nie tylko o Karcie — jedyna debata o oświa­cie

Zaproszenie na debatę edu­ka­cyjną z eks­per­tami edu­ka­cyj­nymi naj­więk­szych par­tii
Strona 335 z 341« Pierwsza...102030...333334335336337...340...Ostatnia »