Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

ZNP w mediach po kon­fe­ren­cji 7 maja 2012 r.

Fotorelacja z mani­fe­sta­cji 1 maja 2012 r.

Koniec złych reform! Teraz!

To hasło ogól­no­pol­skiej akcji, z którą w maju rusza Związek – powie­dział dziś (7.05.2012) na kon­fe­ren­cji pra­so­wej pre­zes ZNP Sławomir Broniarz.

Koniec złych reform!

Zapraszamy na kon­fe­ren­cję pra­sową ZNP (7.05.2012)

Karta Nauczyciela wg redak­tor Dominiki Wielowieyskiej