Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Akcja zbie­ra­nia pod­pi­sów w Warszawie

Rusza akcja: Tydzień na Patelni. Codziennie zbie­ramy pod­pisy pod #refe­ren­dumsz­kolne w godz. 17–19 przed wej­ściem do metra Centrum!

Podwyżka, czyli obniżka?

Czy zamiast obie­ca­nego har­mo­no­gramu pod­wy­żek; nauczy­cieli czeka har­mo­no­gram obni­żek? A także koniecz­ność prze­pra­co­wa­nia np. mie­siąca bez pen­sji albo dodatku moty­wa­cyj­nego? Dotarliśmy do szcze­gó­łów nowego, zapro­jek­to­wa­nego przez MEN sys­temu wyna­gra­dza­nia nauczy­cieli — pisze Głos Nauczycielski w naj­now­szym nume­rze!

Polecamy Głos Nauczycielski nr 10

Czy zamiast obie­ca­nego har­mo­no­gramu pod­wy­żek; nauczy­cieli czeka har­mo­no­gram obni­żek? A także koniecz­ność prze­pra­co­wa­nia np. mie­siąca bez pen­sji albo dodatku moty­wa­cyj­nego? Dotarliśmy do szcze­gó­łów nowego, zapro­jek­to­wa­nego przez MEN sys­temu wyna­gra­dza­nia nauczy­cieli. To kon­ty­nu­acja naszego tematu z GN nr 8

TOK FM o strajku rodzi­ców

O strajku rodzi­ców 10 marca br. mówi dziś w TOK FM Dorota Łoboda z ruchu „Rodzice prze­ciwko refor­mie edu­ka­cji”.

Referendum szkolne

Zbieraj pod­pisy razem z nami!
Strona 30 z 341« Pierwsza...1020...2829303132...405060...Ostatnia »