Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

Referendum szkolne

Do 7 kwiet­nia cze­kamy na pod­pisy! Przysyłajcie!

List do mini­ster edu­ka­cji ws. Zespołu do spraw sta­tusu zawo­do­wego

ZNP sta­now­czo pro­te­stuje wobec narzu­co­nego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej trybu prac Zespołu do spraw sta­tusu zawo­do­wego pra­cow­ni­ków oświaty.

Strajk. Dziękujemy!

Dziękujemy wszyst­kim, któ­rzy straj­ko­wali i tym, któ­rzy nas wspie­rali.

Strajk

Jako pierwsi przy­stą­pili do strajku o godz. 5.00 pra­cow­nicy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chorzowie na Śląsku. W wielu pla­ców­kach strajk roz­po­czął się o godz. 7.30.

STRAJK

31 marca 2017 r. odbę­dzie się strajk pra­cow­ni­ków oświaty. W pią­tek pra­cow­nicy oświaty przyjdą do szkół, ale nie będą pra­co­wać. Strajkujemy, bo zależy nam na edu­ka­cji i przy­szło­ści naszego zawodu.
Strona 20 z 337« Pierwsza...10...1819202122...304050...Ostatnia »