Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

FILM

Rodzice, strajk trwa jeden dzień, wal­czymy o szkołę!

List Prezesa ZNP do Rodziców

Wiemy, że zamknię­cie szkół i przed­szkoli w dniu strajku może skom­pli­ko­wać Wam życie rodzinne i zawo­dowe. W imie­niu straj­ku­ją­cych nauczy­cieli i pra­cow­ni­ków oświaty pro­szę o zro­zu­mie­nie naszej decy­zji. Wspierajcie nas 31 marca!

STRAJK KROK PO KROKU

Strajk polega na zbio­ro­wym powstrzy­ma­niu się pra­cow­ni­ków oświaty od wyko­ny­wa­nia pracy. Strajkujący nie wyko­nują żad­nych obo­wiąz­ków wyni­ka­ją­cych ze sto­sunku pracy!

Żegnamy Kolegę Józefa Grabka

Apel Wojciecha Eichelbergera

Wiesz prze­cież, że jeśli nie zapro­te­stu­jesz, to za kilka lat nie będziesz mógł ani sobie, ani swemu dziecku spoj­rzeć w oczy.
Strona 17 z 332« Pierwsza...10...1516171819...304050...Ostatnia »