Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

ZNP Ogólnopolski

Stanowisko ZG ZNP z dnia 26 wrze­śnia 2017 r.

wobec dzia­łań Krajowej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność”

Jest dobrze… nie ma zwol­nień w oświa­cie

Oświatowa „S” chce likwi­da­cji Karty Nauczyciela

ZNP z coraz więk­szym nie­po­ko­jem odbiera dzia­ła­nia Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zmie­rza­jące do podzie­le­nia śro­do­wi­ska pra­cow­ni­ków oświaty.

Poniedziałek, 4 wrze­śnia godz. 16.00 przed gma­chem Ministerstwa Edukacji w Warszawie!

Pismo ZNP do MEN w spra­wie pod­wy­żek dla nauczy­cieli

Strona 5 z 327« Pierwsza...34567...102030...Ostatnia »