Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

ZNP Ogólnopolski

III Ogólnopolski Mityng Pływacki Pracowników Oświaty — 2012

Radlin,27 paź­dzier­nika 2012

Konferencja “Bezpieczeństwo dziecka w szkole”

10 paź­dzier­nika 2012 r.

Informacja po spo­tka­niu w MEN ws. kształ­ce­nia nauczy­cieli

VIII Ogólnopolski Zlot Młodych Nauczycieli

Piasek k. Janowa, 15 wrze­śnia 2012 r.

Uroczystości pod pomni­kiem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej