Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

ZNP Ogólnopolski

List ZNP do pre­miera ws. upraw­nień kura­tora oświaty

16.02.2012

List ZNP do pre­miera ws. likwi­da­cji szkół

13.02.2012

Samorząd, Karta i szkoła

O dzia­ła­niach samo­rzą­dów pisze pre­zes ZNP

Bronimy pol­skich szkół!

Trwa akcja ZNP i SE

ZNP w Sejmie

Sejmowe komi­sje o edu­ka­cji