Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

ZNP Ogólnopolski

ZNP wzywa Opolskiego Kuratora Oświaty

Do zaprze­sta­nia naru­sza­nia dóbr oso­bi­stych ZNP, tj. dobrego imie­nia, wia­ry­god­no­ści, wize­runku i renomy Związku oraz do usu­nię­cia skut­ków tych naru­szeń

Zmarł Piotr Krygier

Krytyka Polityczna wspiera refe­ren­dum szkolne

3 lutego 2017 roku Sławomir Sierakowski, pre­zes Zarządu Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego/Krytyka Polityczna oraz Dorota Głażewska, człon­kini Zarządu Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego/Krytyka Polityczna pod­pi­sali „Deklarację na rzecz prze­pro­wa­dze­nia ogól­no­kra­jo­wego refe­ren­dum z ini­cja­tywy oby­wa­teli w spra­wie reformy sys­temu oświaty”.

Towarzystwo Dziennikarskie wspiera refe­ren­dum szkolne!

3 lutego 2017 roku Seweryn Blumsztajn, pre­zes Zarządu Towarzystwa Dziennikarskiego pod­pi­sał „Deklarację na rzecz prze­pro­wa­dze­nia ogól­no­kra­jo­wego refe­ren­dum z ini­cja­tywy oby­wa­teli w spra­wie reformy sys­temu oświaty”.

Inicjatywa Feministyczna wspiera refe­ren­dum szkolne

3 lutego 2017 roku Iwona Piątek, liderka kra­jo­wej Inicjatywy Feministycznej pod­pi­sała „Deklarację na rzecz prze­pro­wa­dze­nia ogól­no­kra­jo­wego refe­ren­dum z ini­cja­tywy oby­wa­teli w spra­wie reformy sys­temu oświaty” w sie­dzi­bie Krajowego Sztabu Referendalnego.
Strona 30 z 327« Pierwsza...1020...2829303132...405060...Ostatnia »