Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

ZNP Ogólnopolski

Prenumerata 2018. Zamów już dziś!

Głos Nauczycielski

KRAKÓW

Ostatnie wolne miej­sca w pro­jek­cie „Suweren kon­sul­tuje – dobre prawo buduje”: 14–16 grud­nia br. Zapraszamy!

Przyszłość zawodu nauczy­ciela

Seminarium w Parlamencie Europejskim zor­ga­ni­zo­wane przez euro­de­pu­to­waną Krystynę Łybacką.

PIRLS 2016: Polscy czwar­to­kla­si­ści w świa­to­wej czo­łówce!

Gratulacje!

Obchody 150. rocz­nicy uro­dzin Józefa Piłsudskiego

5 grud­nia w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbę­dzie się semi­na­rium z oka­zji 150. rocz­nicy uro­dzin Józefa Piłsudskiego Naczelnika Państwa Polskiego i hono­ro­wego członka Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Strona 30 z 360« Pierwsza...1020...2829303132...405060...Ostatnia »