Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

ZNP Ogólnopolski

TOK FM o strajku rodzi­ców

O strajku rodzi­ców 10 marca br. mówi dziś w TOK FM Dorota Łoboda z ruchu „Rodzice prze­ciwko refor­mie edu­ka­cji”.

Referendum szkolne

Zbieraj pod­pisy razem z nami!

Pikieta 7.03.2017

7 marca 2017 r. odbyła się przed gma­chem mini­ster­stwa edu­ka­cji wspólna pikieta rodzi­ców i nauczy­cieli. Rodzice przed­sta­wili swoje postu­laty straj­kowe i wyświe­tlili je na gma­chu resortu.

Strajk odbę­dzie się 31 marca 2017 roku

We wto­rek (7.03.2017) Zarząd Główny ZNP pod­su­mo­wał wyniki refe­ren­dum straj­ko­wego oraz pod­jął decy­zję o ter­mi­nie strajku pra­cow­ni­ków oświaty.

Rozmowy pła­cowe w MEN

6 marca w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyła się kolejna tura roz­mów ws. nowego spo­sobu finan­so­wa­nia oświaty i modelu finan­so­wa­nia wyna­gro­dzeń nauczy­cieli. Resortowe pro­po­zy­cje ZNP oce­nił bar­dzo kry­tycz­nie, ponie­waż np. likwi­da­cja tzw. śred­nich wyna­gro­dzeń może ozna­czać zmniej­sze­nie wyna­gro­dzeń nauczy­cieli!
Strona 30 z 331« Pierwsza...1020...2829303132...405060...Ostatnia »