Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

ZNP Ogólnopolski

Opinia ZNP dot. pro­jektu ustawy o zmia­nie nie­któ­rych ustaw w związku z reali­za­cją ustawy budże­to­wej na rok 2018

Placówki opie­kuń­czo-wycho­waw­cze w Radzie Dialogu Społecznego

Prezent” na Dzień Edukacji Narodowej

Marta Florkiewicz-Borkowska Nauczycielem Roku 2017

Można z nią roz­ma­wiać o wszyst­kim, ubiera się kolo­rowo i ma czer­wone włosy. Ale nie jest kum­pelą, tylko wyma­ga­ją­cym nauczy­cie­lem i auto­ry­te­tem dla uczniów nawet wtedy, gdy ma na nogach dwa różne buty.

Suweren kon­sul­tuje — dobre prawo buduje

Rekrutacja do pro­jektu
Strona 3 z 32712345...102030...Ostatnia »