Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

ZNP Ogólnopolski

Rusza licze­nie pod­pi­sów pod wnio­skiem ws. refe­ren­dum

25 kwiet­nia 2017 r. roz­pocz­nie się licze­nie pod­pi­sów pod oby­wa­tel­skim wnio­skiem o prze­pro­wa­dze­nie refe­ren­dum ws. reformy edu­ka­cji.

Pani Premier, na refe­ren­dum nie jest za późno!

Sławomir Broniarz i Dorota Łoboda z Komitetu Referendalnego ape­lują do pre­mier Beaty Szydło: Nigdy nie jest za późno, aby zejść ze złej drogi!

PUBLIKUJEMY RAPORT: Szkolne talenty Europy

Raport i naj­waż­niej­sze wątki z raportu opu­bli­ko­wa­nego pod­czas kon­fe­ren­cji ZNP i Evidence Institute: „Szkolne talenty Europy u progu zmian. Polscy ucznio­wie w naj­now­szych bada­niach mię­dzy­na­ro­do­wych”. Transmisja kon­fe­ren­cji: https://www.facebook.com/znpedupl/

RAPORT: Szkolne talenty Europy

Raport i naj­waż­niej­sze wątki z raportu opu­bli­ko­wa­nego pod­czas kon­fe­ren­cji ZNP i Evidence Institute: „Szkolne talenty Europy u progu zmian. Polscy ucznio­wie w naj­now­szych bada­niach mię­dzy­na­ro­do­wych”

Szkolne talenty Europy

24 kwiet­nia zapra­szamy na brie­fing pra­sowy pre­zesa ZNP (godz.11.30) oraz na kon­fe­ren­cję orga­ni­zo­waną przez fun­da­cję naukową Evidence Institute i Związek Nauczycielstwa Polskiego (godz.10 – 14).
Strona 20 z 331« Pierwsza...10...1819202122...304050...Ostatnia »