Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubuskiego »

ZNP Ogólnopolski

Pensje i auto­no­mia!

Protest w obro­nie auto­no­mii zawodu nauczy­ciela i god­nych zarob­ków peda­go­gów!

Protokół wyboru wyko­nawcy

Rząd chwali, nauczy­ciele kry­ty­kują

Polecamy „Fakty” TVN (16.10.2017).

Prezydium ZG ZNP

Komunikat z posie­dze­nia Prezydium ZG ZNP 16 paź­dzier­nika 2017 r.

Pat ws. pra­cow­ni­ków peda­go­gicz­nych pla­có­wek opie­kuń­czo-wycho­waw­czych

Strona 1 z 32712345...102030...Ostatnia »